Euratom

Glej evropska skupnost za atomsko energijo.

Povezave

Glej Eurotom-traktaten.

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc38.htm