Evroobmočje

Twelve countries adopted the Euro in 2002 (Photo: EU Commission)

Priljubljen termin za države, ki so odpravile svoje nacionalne valute in jih nadomestile z Evrom.

Povezave

Glej ekonomska in monetarna unija, enotna valuta in optimalno valutno področje[/w].