Evropski center za javna podjetja, CEEP

European Centre for Public Enterprises logo (Photo: http://www.ceep.org/)

Priznan kot evropski socialni partner, ki sodeluje pri trojnih pogajanjih z evropskimi sindikati (ETUC), in evropskimi zaposlenimi (UNICE).

Povezave

http://www.ceep.org/