Evropsko sodišče za človekove pravice

Sodišče v Strasbourgu, ustanovljeno za razsojanje po Evropski konvenciji za človkeve pravice- ne sme se ga zamenjevati z Evropskim sodiščem v Luksemburgu ali mednarodnim sodišče, v Hagu.

Povezave

http://www.echr.coe.int/