Ekonomski monetrani sistem, EMS

(Photo: EUobserver.com)

Sistem, ustanovljen 1979. Države EU, ki so so se skupaj odločile preprečiti veliko nihanje v vrednosti njihovih valut, glede ene na drugo.  Predvideno je bilo, da bo ta ukrep pripomogel k zmanšanju nihanja.

V zgodnjih 90-ih je bil sistem pod velikim pritiskom, zaradi razlikovanja ekonomskih politik med državami članicami.

Opombe

  • V prvem desetletje je bil sistem uspešen. Tuje menjalna nihanja ter inflacija so upadla.
  • Obravnavan kot predhodnjik in kot priprava ekonomske in monetarne unije.