Vse razen orožja

(Photo: Notat)

1995 so se države v razvoju v STO obvezale, da bodo odprle svoje trge za izvoz 48-im najmanj razvitim državam. Po nekaj dogodkih je EU preusmerila Vse razen orožja februarja 2001 da omogoči 48-im svetovnim najrevnjšim državam prost brezcarinski in brezkvotni dostop do EU za vse proizvode razen orožja. To je del splošnega sistema preferencialov.

Obstaja 8-letna izjema (odstopanje), ki pokriva sladkor, banane in riž. Ta izjema je bila močno kritizirana , saj so te proizvodi med najpomembnejšimi izvoznimi dobrinami za več revnih držav.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/euro......on/coord/0301tncoordebaeng.pdf
http://europa.eu.int/comm/trad......es/global/gsp/eba/index_en.htm