Svetovna Trgovinska Organizacija, STO

World Trade Organization headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

Naloga STO, ki je nadomestila  Splošni sporazum o trgovinah in carini, je organiziranje svetovne trgovine po načelih svobodne trgovine.

V trgovinskih pogovorih STO, EU zastopa Komisija EU. Večina stališč sprejme kvalificirana večina. Po Pogodbi iz Nice se uporabi glasovanje kvalificirane večine v vseh mednarodnih sporazumih, kjer so notranje odločitve, ki se na njih nanašajo, sprejete s kvalificirano večino.

Povezave

http://www.wto.org/