Splošni sporazum o tarifah in trgovini, GATT

WTO Headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

Organ ZN, ustanovljen 1948. Njegov cilj je bil povečanje trgovine, vzpodbuditev proste trgovine ter zmanjšanje tarif. GATT je imel 110 članov, ko se je preimenoval v WTO leta 1995.

Opombe

EU se pogaja za vse države članice glede trgovinskih zadev.

Povezave

http://www.gatt.org/