Mehanizem deviznih tečajev

(Photo: EUobserver.com)

Del ekonomskega in monetarnega sistema.

Povezave

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l25047.htm