Finančni protokol

(Photo: EU Commission)

EU pogosto podpiše trgovinske sporazume z revnejšimi državami in jim nudi  finančno pomoč vsako leto. Znesek je določen po finančnem protokolu.

Povezave

Glej tudi Območje proste trgovine.

http://europa.eu.int/pol/dev/index_en.htm