Antidamping

(Photo: EU Commission)

Damping obstaja takrat, ko proizvajalec proda proizvod po cenejši ceni, ko izvaža v drugo država, kot na domačem trgu.

EU izvaja posebne dajatve, ko tuje družbe prodajajo poceni proizvode v EU. Velike družbe pogosto prosijo Evropsko komisijo, da predlaga antidampinške dajatve proti njihovim tujim konkurentom. Končne dajatve določi Svet z odobritvijo kvalificirane večine.

Antidampinške dajatve se plačujejo skupnosti, kot tako imenovan  lastni dohodek.

Opombe

Najnižje dajatve so bolj značajskega pomena, saj je glavni učinek omejiti uvoz in povečati domače cene. Dodatni strošek, ki ni razviden v proračunih, plačajo potrošniki.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/trad......ules/anti_dumping/index_en.htm