Trdnjava Evropa

"Fortress Europe" (Photo: Robert Nyberg)

Izraz, ki se uporablja za razlago, kako EU preprečuje uvoz cenenih proizvodov preko protekcionističnih tarif in trgovinskih politik. Preprečuje tudi imigracijo iz revnejših držav izven "trdnjave" preko strogega nadzora skupnih zunanjih meja. 

Povezave

Glej tudi Skupno trgovinsko politiko.