Nekdanja jugosolvanska republika Makedonija

Ilinka Mitreva, FYROM Minister for Foreign Affairs (Photo: European Commission)

Makedonija ima 2,03 milijone prebivalcev in 25.713 km2 površine.

Svojo neodvisnost je pridobila januarja 2002. Grčija je vztrajala pri imenu Bivša jugoslovanska republika Makedonija, ker bi si Makedonija lahko prizadevala področje celotne antične Makedonije.

Ima sporazum z EU po Stabilizacijsko pridružitvenem procesu in prejema podporo od CARDS.

Bila je lokacija za prvo vojaško prisotnost EU. Začelo se je, ko je NATO izdaj povelje projekta ohranjanja miru ZN , 31.marca 2003.

Opombe

Povezave

http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/fyrom/
http://www.gov.mk/English/index.htm