Arhitekti

(Photo: European Commission)

EU deluje na osnovi najmanjših zahtev za kvalifikacije v različnih izobraževalnih sistemih. Pogajanja o direktivi za medsebojno priznavanje arhitektov so trajala skoraj 18 let, saj ni bilo mogoče doseči večinske odločitve.

Opombe

Stara pravila, ki so zahtevala soglasje za vse harmonizacijske ukrepe, so otežila doseg sporazuma. Sedaj se o pravilih odloča s kvalificirano večino.

Povezave

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l23022.htm