Informacijska politika

The EU has over 1000 information centres world-wide (Photo: www.decoline.co.uk/privacy-policy)

EU vodi več infomacijskih programov ter trenutno razpravlja o informacijskem preoblikovanju, ki bi vključeval vse organe oblasti v EU. V vseh državah članicah bosta tako Evropska Komisija in  Evropski Parlament ohranila zastopne pisarne.

Opombe

Evropska Unija ima 784 informacijskih centrov po svetu.

Prihodnost

Za obdobje med 2003 in 2006, se je ustanovil program za informiranje javnosti o Evropski Uniji,ki je stal 267 milijonov evrov. Temelj-osnova popravljenega programa je preoblikovanje uradnih informacij EU, za doseg drugačnih ciljnih skupin. Vse informacije bodo nadzorovane s testom javnega mnenja v vsaki državi članici, ter prirejene na podlagi rezultatov pridobljenih iz omenjenih testov. Ključni zamisel podpira "blaginjo", "svobodo" ter "pravičnost".  Izobrazba novinarjev je tudi vključena v informacijsko strategijo.

Povezave

 http://europa.eu.int/comm/dgs/......ess_communication/index_en.htm