Institucionalne cene

(Photo: European Commission)
Kmetijske zaščitne cene ter ostali zneski določeni s strani Sveta. Določeni so po predlogu Evropske Komisije in posvetovanju z Evropskim Parlamentom.