Teorije povezovanja

European Integration (Photo: www.caspianweekly.org/main-subjects/european-...)

Obstajaja več teorij o Evropskem povezovanju.

Najbolj znana teorija o povezovanju je  funkcionalistična teorija. Temelji na "spill over"učinku. Vsak korak v Evropskem povezovanju vidi kot zahtevo po nadaljnjih korakih.