Intelektualna lastnina

The EU has common rules for intellectual property (Photo: www.gcsl.in/INTELLECTUAL%20PROPERTY%20.html)

Intelektualna lastnina je model ali ideja, ki pripada osebi, ki jo je izumila. Zakon prepoveduje ostalim, da bi to kopirali. EU ima skupna pravila za intelektualno lastnino, npr. za biotehnične patente.

Prihodnost

Svet je privolil v skupna pravila za nov Patent skupnosti ter ustanovitev novega Patentnega sodišča do leta 2010.

Povezave

Glej tudi Evropska Patentna Pisarna.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/