Mednarodno kazensko sodišče

(Photo: Court of Justice)

Po kofliktu v bivši Jugoslaviji, je prišlo do ponovnih pozivov po  Mednarodnem kazenskem sodišču. Meddržavno sodišče v Hagu obravnava samo primere med državami in ne posamezniki. Kot posledica, so Združeni Narodi leta 2002 ustanovili Mednarodno kazensko sodišče, kot manjkajočo povezavo v mednarodnem pravnem sistemu. Na tem sodišču se lahko sodi tudi posameznikom.

Opombe

  • EU je pozdravila ustanovitev Mednarodnega kazenskega sodišča.
  • 10.Marca 2003, je 90 držav ratificiralo Statut Mednarodnega kazenskega sodišča. 
  • ZDA dosedaj zavračajo sprejetje veljave Mednarodnega kazenskega sodišča in si prizadevajo za bilateralne dogovore z posameznimi državami za oprostitev tožb njihovih državljanov s strani sodišča. Varnostni Svet ZN je zato sprejel odločitev, da do junuja 2004, ameriške mirovne sile ne bodo predmet nikakršnih sodb Mednarodnega kazenskega sodišča.

Povezave

http://www.icc-cpi.int/index.php