Interreg

INTERREG-EU LOGO (Photo: www.icban.com/downloads.asp?DownloadsCategoryID=5)

Podporni program Evropske Unije za čezmejno regijsko sodelovanje. Del strukturnih skladov EU.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/regi......_policy/interreg3/index_en.htm