Investitura

José Manuel Barroso (Photo: European Commission)

Proces Evropskega parlamenta glede odobritve predsednika Evropske komisije in kolegija komisarjev:

  1. Zaslišanja Evropskega parlamenta 10-ih novih komisarjev so predvidena za april 2004.
  2. To bo zadostovalo za formalni glas glede razširjene Evropske komisije, kmalu za svečanim zasedanjem v začetku maja 2004. Svečano zasedanje pred volitvami EU, bo označilo širitev EU iz 15-ih na 25 članic.
  3. Po volitvah v Evropski parlament junija 2004, bo Evropski Svet nominiral svojega kandidata za presednika Evropske komisije. Njega ali njo se nato glasuje v Evropski parlament, konec julija.
  4. Do konca avgusta 2004, bodo Evropskemu parlamentu posredovana vsa imena kandidatov za Evropsko komisijo, za pripravo pisnega spraševanja in ustnega zaslišanja pred Parlamentom v mesecu septembru in oktobru.
  5. Uradno glasovane glede nove Komisije bo potekal v zadnjem tednu oktobra, da bo dovoljevalo novi Evropski komisiji prevzeti pisarno 1.novembra 2004- čeprav se mandat sedanje komisije konča 31.decembra 2004.

Prihodnost

Ustava EU določa, da Evropski parlament izvoli predsednika Komisije in nato tudi celotno Komisijo. Evropski Svet lahko da Parlamentu na izbiro enega predsedniškega kandidata. Če Parlament zavrne odobritev kandidata, predstavljenega s strani šefov držav in vlad v Evropskem Svetu, lahko Evropski Svet nominira novega kandidata.

Na vrhu EU, mora biti združenje 17 od 25-ih držav članic podpirati nominacijo predsednika Komisije in tim komisarjev.

Vprašanje imenovanja je določeno z glasovanjem kvalificirane večine, kjer večina prestavlja 2/3 držav članic in 60% prebivalcev EU.