Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU

Joint Parliamentary Assembly EU-ACP LOGO (Photo: www.eu2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-11_20...)

Diskusijska skupina, sestavljena z enakovrednim številom članov Evropskega Parlamenta in predstavnikov AKP (ambasadorjev in članov nacionalnih parlamentov).

Opombe

  • Postopni razvoj za nadomestitev neizvoljenih AKP predstavnikov z člani nacionalnih parlamentov.
  • AKP se sestane dvakrat letno, izmenično v EU ter v AKP državah.

Povezave

http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm