Pravni aktivizem

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Izraz, ki se uporablja v zvezi z posebno vlogo Evropskega sodišča v Luxemburgu. Evropsko sodišče ne samo da razlaga pravo EU kot je navedeno v pogodbah, vendar tudi oblikuje pravo z razširitvijo svojih moči (sposobnosti) in sposobnosti Evropskih inštitucij na splošno.

Evropsko sodišče je osnovalo naslednja načela:

  • primat prava EU nad nacionalnim pravom (pravo EU prevlada nad nacionalnim pravom)
  • neposredni učinek prava EU, četudi ni posredovano preko nacionalnih vlad in parlamentov (če je zakon ustanovljen na ravni EU, velja za vse države članice pod določenimi okoliščinami, čeprav jih njihova nacionalna prava ne vsebujejo).