Zakonodajna pristojnost

Parliament in Brussels (Photo: EP)

Moč odločanja o zakonskem urejevanju.

Svet Ministrov in  Komisija si delita zakonodajno pooblastilo znotraj EU. Evropski Parlament ima rastoči vpliv, ki mu ga omogoča pravica predlaganja sprememb zakonov, ki so sklenjeni s postopkom soodločanja. Posebna oblika interpretacije  Evropskega sodišča- pravni aktivizem- daje omenjeni inštituciji dejansko zakonodajno pristojnost.

EU nima čistega razlikovanja med zakonodajno, izvršilno in sodno pristojnostjo, kot je predlagal francoski mislec, Montesqieu.