Povezava

Praksa, pogosta v mednarodnih pogajanjih, pri sklepanju dogovorov glede ene zadeve, pogojene z zadovoljivo rešitvijo druge-brez povezave med obema zadevama.

Opombe

Kompromisi EU so pogosto doseženi z povezavo popolnoma različnih tem v eno "paketno rešitev" ali politični paket. To se dogaja predvsem z zakonodajo Sveta ministrov, kjer se 85% vseh zakonov doseže z dogovorom delovnih skupin ali med ambasadorji v Coreper-ju (Odboru stalnih predstavnikov).