COREPER

Vsaka  država članica ima stalno predstavništvo državnih uslužbencev b Bruslju. Predstavništvo vodi ambasador pri EU, ki se ga imenuje Stalni predstavnik.

Ambasador (COREPER II) in njegovi namestniki/predstavniki (COREPER I) se srečujejo v COREPER za pripravo vseh odločitev Sveta.

Opombe

  • COREPER II se ukvarja z zunanjo in varnostno politiko, razvojem, finančnimi in ekonomskimi politikami, policijskim in pravosodnim sodelovanjem, proračunskimi in institucionalnimi zadevami.
  • COREPER I se ukvarja z notranjim trgom, sektorskimi politikami, itd.
  • Obstaja tudi posebni odbor za kmetijstvo, CSA.

Povezave

http://www.eu2004.ie/templates......Navlocator=5,13&list_id=58