Lobisti

Lobist je oseba, ki vpliva na politične in upravne odločitve. Beseda prihaja iz besede "veža"- vhod ali preddverje v Parlamentu, kjer se lobisti lahko srečajo s politiki.

Po EU kodeksu iz leta 1994, naj bi se lobisti pazljivo predstavljali, obveščali ljudi o svojih interesih, naj ne bi zlorabljali svoje povezave z EU institucijami, spoštovali zaupne informacije, ne bi dajali napačnih informacij ter prodajali uradne dokumente, se izogibali strokovnim konfliktom ter ne ponujali denarja ljudem, zaposlenim s strani institucij.

Od leta 1996 ima  Evropski parlament svoja pravila glede lobistov, katere se mora spoštovati, če bi lobist želel imeti dostop do zgradb Evroskega parlamenta.

Uradni register vseh lobistov, ki delajo v Bruslju, ne obstaja. Vsekakor pa jij je več kot 10.000. Eden izmed virov pravi, da jih je 14.000 v 3.000 različnih lobističnih skupinah.

Opombe

V Evropski Uniji, je večino lobistov, trgovskih lobistov, ki zastopajo podjetja in gospodarske organizacije, medtem ko polovica lobistov v Washingtonu, ZDA, predstavlja negospodarko interesne organizacije.

Povezave

http://www2.europarl.eu.int/lobby/lobby.jsp?lng=en