Manjšine

Romi so manjšina v večih Evropskih državah. Tako so tudi madžari v Romuniji , dansko govoreči v Nemčiji, nemško govoreči na Danskem.  Listina o temeljnih pravicah EU in člen 13 TEC prepovedujeta diskriminacijo do narodnostnih manjšin.

Je del Kopenhagenskih kriterijev, da morajo države prosilke spoštovati svoje narodnostne manjšine in jim dati vse in enake pravice. To velja tudi za države, katerih državljani imajo občutek, da so prisiljeni sprejeti imigracijo iz nekdanje stare Sovjetske Zveze.

Opombe

Veliko različnih narodnostnih manjšin iz Evrope ima skupni urad v nemškem mestu Flensburg.

Povezave

Flensburg: http://www.ecmi.de/doc/index.html

Charter: http://www.europarl.eu.int/charter/default_en.htm

Svet Evrope: http://www.coe.int/