Medsebojno priznavanje

Namesto oblikovanaj standardov znotraj EU ki bodo kosistentni,z uvajanjem skupnega, čez-evropskega zakona, Eu pogosto uporablja metodo medsebojnega priznavanja standardov. To pomeni, da nacionalni standard v eni državi -npr.glede značilnosti prozvoda- velja v vseh.  Vendar, ker najnižji standard države članice velja povsod, so višji standardi v drugih državah razvrednoteni. To bo morda prisililo vsakega, da pristane na kompromis o čez-evropskih standardih, ki drugače ne bi bili sprejeti.

Opombe

To metodo se lahko obravnava kot učinkovit in hiter način za oblikovanje enotnega trga berz čakanja dolgih pogajanj med državami glede harmonizacije nacionalnih zakonov.

Povezave

Glej Cassis de Dijon.

http://europa.eu.int/comm/ente......rise/international/indexb1.htm