Obvezni odhodki

(Photo: EU Commission)
Glej obvezujoči izdatki.