Evropski varuh človekovih pravic

Nikiforos Diamandouros, newly appointed European Ombudsman (Photo: European Commission)

Varuh človekovih državni uradnik, ki sprejema pritožbe navadnih državljanov proti državnim oblastem.

Evropski varuh človekovih pravic je bil ustanovljen z Maastricht Pogodbo leta 1993. Prvi izvoljeni je bil Jacob Soderman, prejšnji finski pravosodni minister. Upokojil se je leta 2003 in nadomestil ga je grški varuh človekovih pravic, Nikiforos Diamandouros.

Evropski Parlament navadno obdži varuha človekovih pravic za celotno predvolilno obdobje (5 let). Junija 2004 nastopijo nove volitve, po parlamentarnih volitvah Evropske Unije.

Opombe

Evropski Varuh človekovih pravic je predlagal spremembe institucijam Evropske Unije, za vzpodbuditev transparentnosti in modernejšo administracijo.

Povezave

http://www.euro-ombudsman.eu.int/