Temeljni zakon

Polustavni zakon s posebnim statusom, med pogodbenimi določbami in običajnimi direktivami EU, pravili in odločitvami.