Direktiva

Direktiva je tip določbe EU.

Direktive se morajo spremeniti v nacionalno pravo v parlamentih in vladah  držav članic v roku 18-ih mesecev. Če država nasprotuje sprejetju direktive, bo lahko vseeno postala zakon v tej državi. Če so pravila zadosti natančna, se jih lahko obravnava kot neposredno uporabna.

Evropsko sodišče je razglasilo veliko direktiv za neposredno uporabne in celo navedlo, da morajo države plačati odškodnino, če ne sprejmejo direktive pravočasno.

Direktive se navadno prenesejo v nacionalne zakone preko nacionalnih parlamentov ali bolj pogosto preko vlad z delegiranimi akti

Prihodnost

Ustava EU predlaga preimenovanje direktiv v "sistemske zakone". Sistemski zakon obvezuje države članice, da dosežejo določene cilje vendar ni neposredno obvezujoče kot so pravila, katera se bodo preimenovala v "zakone".

Forum za demokracijo predlaga, da odpadejo vse direktive ter da se jih spremeni v neobvezujoče predloge. Ko bo prišlo do potrebe obvezujočega učinek, se mora sprejeti zakon.