Delegirani aktiUstvarjalci zakonov lahko podelijo  Evropski Komisiji možnost, da dopolni ali spremeni – kar pomeni odloči o – določenih nebistvenih elementih prava EU ali okvirnega zakona z delegirano odgovornostjo. Konvencija o prihodnosti Evrope je predlagala predstavitev delegiranih aktov kot posebne kategorije prava poleg prava EU in sistemskega prava EU.

Delegirani akti imajo nadvlado nad nacionalnimi zakoni in nacionalnimi zakonodajami, čeprav jih mora odobriti organ, kjer niso zastopane vse države članice.

Za delegirane akte, glej člen. I-35 v Ustavi EUki bo verjetno postalo najbolj pogosto rabljeno pravilo, če bo ustava sprejeta in ratificirana.

Opombe

  • Ne gre zamenjati z izvršilnimi akti, kjer izvršilno telo, na primer Komisija, le izvršuje določbe predpisov.
  • Razlikovanje med zakonodajnimi, delegiranimi ter izvršilnimi akti je težko.
  • Če Komisija zlorabi delegacijo, to lahko prekliče le  kvalificirana večina v Svetu ali  absolutna večina v Evropskem Parlamentu, glej člen I-35.

Povezave

Glej tudi vrojene pristojnosti.