Izvršilni akti

Odločitve Evropske komisije na osnovi Pogodbe ali zakonov za izvrševanje odločitve.

Prihodnost

 Konvencija o prihodnosti Evrope predlaga vklučitev nove kategorije pravnih aktov: delegirana pravila. Ta delegirana pravila bodo pooblaščala Komisijo, da dopolni ali spremeni določene nebistvene vidike prava EU ali okvirnih zakonov.

Povezave

Glej deleirani akti, izvršilna pooblastila, izvedbena pooblastila.