Izvedbena pooblastila in izvajanje prava EU

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

To pomeni, ko EU enkrat sprejme nov zakon, ki se ga ne uporablja neposredno, ga morajo države članice sprejeti kot del svoje zakonodaje, da postane pravno obvezen.

Večino zakonodaje EU upravljajo in obravnavajo države članice. Temu pravimo "izvršitev prava EU".

Tudi od evropske komisije se zahteva izvedba zakonov EU. Temu v pogodbah pravimo izvedbena pooblastila. Za pomoč Evropski komisiji se pogostokrat ustanovijo posebni odbori. Leta 2002 so bili v večih primerih določeni svetovalni postopki, v več kot 50-ih upravljalski postopki in vv več kot 50-ih regulativni postopki.

Opombe

  • Termin izvršitev je dvoumen, ker ne pokriva le izvajanje pravnih aktov (glej izvršilni akti) vendar tudi prenos bolj natančnega odločanja držav članic ali Evropske komisije (glej  delegirani akti).
  • Leta 2002 je Evropska komisija poslala 2.251 izvedbenih dokumentov v vednost Evropskemu parlamentu.
  • Izvedbena pooblastila Evropske komisije so omenjena v členu.202 in členu. 211 TEC.
  • Izvršitev prava EU s strani držav članic je opredeljena v členih 10 in 249 TEC.

Povezave

Glej tudi  komitologija in direktive.