Lastni dohodek/lastni viri

(Photo: European Commission)

EU je financirana s tako imenovanim "lastnim dohodkom". Sestavljen je iz državnega dohodka od carin , kmetijskimi prelevmani, 1% osnove DDV v vsaki državi članici in prispevka iz vsake države, ki je povezan z njenim BNP. Stopnja lastnih virov je postavljena na 1,24% BNP razširjene EU.

Različni tipi dohodka EU se imenujejo "lastni viri", odkar zakonito pripadajo EU. 

Carine pobirajo države članice v imenu EU. EU plača državi članici 10% zbrane vsote, za pokritje stroškov zbiranja. Dohodke določijo države članice v Svetu. Evropski parlament pri tem nima besede.

Prihodnost

Uveljavitev davka EU je nameravana. Vendar, ker Evropska komisija močno pritiska na njegovo uveljavitev, se mu veliko držav članic močno upira.

Povezave

Glej tudi Proračun.

SeSee also Proračun. e also Proračun.