Brvi

Treaty of Maastricht (Photo: European Commission)

Pomen izraza se nanaša na brv, oz. na možnost prenosa političnega področja od medvladnega tretjega stebra na nadnacionalni prvi steber ali spremembo glasovalnih pravil v Svetu ali razširitev obsega uporabe člena.

Uporaba teh členov zahteva soglasnost med vsemi vladami, vendar ne zahtevne spremembe pogodbe in ratifikacijskih postopkov, ki bi zahtevali odobritev nacionalnih parlamentov in/ali odobritev z nacionalnim referendumom.

Zaenkrat imajo vse brvi poseben namen.

Prihodnost

Ustava EU (člen I-24.4), predlaga predstavitev dveh splošnih brvi. Prva omogoča spremembo postopka za sprejem zakonov ali okvirnih zakonov os posebnega zakonodajnega postopka v običajen zakonodajni postopek za politična področja v III.delu Ustave. Druga omogoča premik od soglasnega glasovanja k glasovanju kvalificirane večine v Svetu za politična področja v III.delu Ustave. Uporaba teh členov bo zahtevala soglasnost med vladami vendar ne nacionalne ratifikacije.