Balkanske države

Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia), Serbia, Montenegro, Kosova and Romania are considered Balkan countries. (Photo: www.cia.gov)

Na splošno, so naslednje države obravnavane kot balkanske države:

Geografsko se jih lahko deli na države zahodnega balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija) ter Srbija in Črna Gora in na države jugo vzhodnega balkana (Romunija in Bolgarija). Leta 2007 države prosilke pričakujejo članstvo v EU.

EU je začela  stabilizacijsko-pridružitvene procese z državami zahodnega balkana z ozirom na njihovo možno članstvo v EU. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi (SPS) so bili podpisani s Hrvaško in nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo.

Prihodnost

Januarja 2003 sta grško predsedstvo in Evropska komisija povabila balkanske države, da zaprosijo za prihodnje članstvo v EU. Hrvaška je svojo vlogo podala 21.februarja 2003, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija pa marca 2004.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/exte......elations/see/news/ip03_433.htm