Priporočila

Neobvezujoča odločitev,  ki močno spodbuja države članice k upoštevanju. Država članica nhe more biti kaznovana za kršitev priporočila.

Države so lahko kaznovane za kršitev obvezujočih pravil EU kot so regulative in direktive.