Sankcije


Politične sankcije: Države članice lahko izgubijo svoje volilne pravice, če ostale EU države ugotovijo, da so kršile človekove pravice.

V Pogodbi iz Nice je bil predstavljen tako imenovan lex Avstrijski člen. Glede na 7.člen TEU v Pogodbi iz Nice, štiri petine držav članic, s podporo absolutne večine v Evropskem Parlamentu, lahko opozori na kršenje skupnih načel. Nato lahko absolutna večina v Evropskem Svetu in dvo-tretinjska večina v Evropskem Parlamentu, ki tudi predstavlja absolutno večino članic, izključi volilne pravice.

Ekonomske sankcije se lahko izvršijo nad tretjimi državami s kvalificirano večino, po 301. členu TEC.

Povezave

Glej tudi Avstrija.