Avstrija

Austrian Parliament in Vienna (Photo: EUobserver.com)

Avstrija ima 8 milijonov prebivalcev in 83.860 km2 površine. V EU je vstopila leta 1995.

Po širitvi  EU leta 2004, ima Avstrija 10 glasov od 321 v Svetu  in 18 sedežev od 732 v Evropskem parlamentu.

Leta 200 je Avstrija izvolila novo vlado vključno z ministri iz FPÖ stranke Jörga Haiderja, katero so imeli za "ekstremno desno stranko". Ostale države članice EU so na to reagirale z predstavitvijo sankcij proti avstrijskim politikom in avstrijskim oblastem izven uradnih sestankov EU. Sankcije so bile odpravljene, ko je bil potreben pritrdilni glas na danskem evro referendumu 28.septembra 2000. Danci so vseeno volili proti.

V pogodbi iz Nice je tako imenovan člen Lex Avstrija. Glede na Člen. 7 TEU 4/5 držav članic s podporo absolutne večine članov Evropskega parlamenta, lahko opozori pred kršitvijo skupnih načel. Volilne pravice države, ki je bila opozorjena, je lahko suspendirana s strani kvalificirane večine v Svetu in dvotretjinsko večino v Evropskem parlamentu-ki tudi predstavlja absolutno večino članov.

Povezave

http://www.parlament.gv.at/

http://www.austria.gv.at

http://www.bmaa.gv.at/