Majhne države

Currently "small countries" have three votes in the European Council, but will soon have seven. (Photo: Notat)

Majhne države kot so Danska, Finska in Irska imajo vsaka po tri glasove v Evropskem Svetu. Po pogodbi iz Nice se bo sistem glasovanja spremenil. Male države bodo imele vsaka po sedem glasov, medtme ko se bo število glasov za velike države povečalo iz 10 na 29, kot nadomestilo za njihovo izgubo drugega komisarja.

Povezave

Glej mikro države.