Statut za člane Evropskega parlamenta

(Photo: European Commission)

Trenutno so člani Evropskega parlamenta plačani s strani njihovih nacionalnih parlamentov na enakih osnovah kot njihovi kolegi v naciuonalnih parlamentih. So tudi obdavčeni po nacionalni ravni. To vodi do velikih neskladnosti med namestniki, ki bodo s širitvijo postala celo večja (italijanksi član evr.parlamenta zaluži približno 12.000 Evrov na mesec, medtem ko bo madžarski zaslužil le 8000 Evrov). Predlagana je bila sprememba po kateri bi člani dobivali enake plače, okoli 9.000 Evrov na mesec-  predmet nizkega davka skupnosti. Predlagana reforma za nadomestila le pravih potovalnih stroškov.

26,januarja 2004, so Nemčija, Švedka, Avstrija in Francija blokirale spremembo o novem plačilnem sistemu.

Opombe

Pogodba iz Nice je predstavila glas kvalificirane večine v Svetu o statutu članov evr.parlamenta (Article 190.5 TEC).