List subsidiarnosti

Delovna skupina KOnvencije za poenostavitev je zaprosila komisijo za obravnavo in upoštevanje ustreznosti zakonodajnega predloga z načeli subsidiarnosti v tako imenovanem listu subsidiarnosti.

Povezave

Glej poročilo delovne skupine konvencije, "poenostavitev".

http://european-convention.eu.......r.asp?lang=EN&Content=WGIX