Biogorivo

(Photo: thesetides.com)
EU predstavlja uporabo alternativnega goriva za cestni prevoz s predlogom za direktivo.