TRIPS

WTO Headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

Mednarodna gospodarska pogajanja o intelektualni lastnini in storitvah pod Svetovno Trgovinsko Organizacijo-WTO.  Še niso privedla do rezultatov. 

Povezave 

Glej Intelektualna lastnina. http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtowip_e.htm