Vinsko jezero

(Photo: Lis Lak)

EU kupuje vino, ki se ga ne more prodati na trgu po dogovorjenih ciljnih cenah, ki jih določa Skupna kmetijska politika.

Kupljeno je po zajamčeno najnižji ceni, in pretvorjeno v industrijski alkohol s pomočjo subvencij EU.