Maslena gora

(Photo: Lis Lak Risager)

Pred spremembami SKP v devedesetih, je EU plačala mlekarnam za skladiščenje masla, ki jim ga ni uspelo prodati na trgu. Zalog so se nato znebili na svetovnem trgu ali jih prodali slaščičarskim tovarnam po zelo nizkih cenah.

Opombe

EU še vedno posega na kmetijske trge.

Povezave

Glej kmetijsko skladiščenje.