Kmetijsko skladiščenje

(Photo: EUobserver.com)

EU ima Skupno kmetijsko politiko (SKP), kar se odraža v cenah, ki so običajno nad cenami na svetovnem trgu. EU posega na kmetijske trge, da stabilizira cene z gradnjo zalog, ko cene padejo.

Leta 2002, so "javne intervencijske zaloge" vključevale 160.000 ton trupov goveda, več kot 166.000 ton masla in 135.000 ton mleka v prahu.